Symbole Indii

Jednym z najbardziej znanych krajów świata są Indie. Jest to państwo położone w Azji Południowej. Jest siódmym co do wielkości państwem na świecie. Jego obszar to 3 287 590 km2 . Indie to także 2 na świecie kraj, który ma największą liczbę mieszkańców. Konkretna liczba mieszkańców Indii to 1 316 896 000, z kolei gęstość zaludnienia wynosi 390 osób/km2.
Jednymi z większych miast Indii są Mombaj, Delhi, Bangaluru czy Kolkata.

Flaga Indii

Indie flaga, reprezentująca owy kraj jest w barwach: szafirowym, białym oraz zielonym. Kolory te symbolizują odwagę i poświecenie, prawdę i pokój, religijność, płodność oraz rycerskość. W centralnej części flagi widnieje tzw. dharma-czakry – pierścień prawości oraz sprawiedliwości. Cała flaga zwana jest Tirangą.

Godło Indii

Kolejnym symbolem Indii jest godło – rzeźba przedstawiająca kwiat lotosu. Skonstruowana jest ona z posągów czterech lwów, które konotują cztery chwalebne prawdy buddyzmu. Sylwetki te ustawione są tyłem do siebie.

Język Indii

Językiem użytkowym w Indiach jest hindi i język angielski. Rodzimi rezydenci tego państwa posługują się także językami przynależnymi do konkretnego rejonu. Jest ich sumarycznie 21.

Indie – religia

Indie religia, która panuje na terenie kraju to hinduizm. Zasadniczymi wierzeniami tej religii jest przeświadczenie w to, że człowiek i jego życie powiązany jest sztywnie ze wszechświatem. Każda jednostka doświadcza tułaczkę dusz i odradza się w kolejnych wcieleniach. Definiowane jest to mianem reinkarnacji.

Indie zalicza się za jedne z najbardziej zróżnicowanych powierzchniowo państw. Ukształtowanie terenu jest bardzo różnorodne. Na północy zlokalizowane są pasma Himalajów, natomiast na zachodzie rozciągają się nadmorskie doliny. Przeważającym klimatem Indii jest klimat zwrotnikowy podzielony na kilka podklimatów. Związane jest to z rozległym obszarem, jaki zajmuje ten kraj.

Złoża naturalne – Indie

Głównymi bogactwami naturalnymi Indii są: węgiel kamienny, ropa naftowa oraz rudy żelaza.
Indie mają także nadzwyczaj odpowiednio uformowaną infrastrukturę. Przewóz lotniczy i dodatkowo kolejowy jest bardzo dobrze rozpowszechniony a także optymalizowany z roku na rok. Istotnym elementem gospodarki Indii jest również przewóz morski.

Zobacz więcej:
visa india.

Podróż do Indii – pamiętaj o wizie